Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Carta_informativa_puertas_automáticas_colegios_profesionales_CAST.pdf

Firmants

ANTONIO MORRO GOMILA
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 05-dic-2019 02:28:51 PM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Carta_informativa_puertas_automáticas_colegios_profesionales_CAST.pdf
Codi segur de verificació
1575383837774-190625007-2414485421699347304
Data captura
05-dic-2019 02:30:00 PM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB