Carregant...
Descarregant document...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
CERTIFICAT_CLUB_AEROMODELISME_CAMPOS.pdf

Firmants

MARIA DEL CARMEN DUEÑAS SALAZAR
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 01-06-2020 08:18:21 GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
CERTIFICAT_CLUB_AEROMODELISME_CAMPOS.pdf
Codi segur de verificació
1590991788444-212895657-5127919825786546910
Data captura
01-06-2020 08:19:00 GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB