Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Exp_27_Resol_concesion_ILS_.pdf

Firmants

JUAN PEDRO YLLANES SUAREZ
VICEPRESIDENT I CONSELLER
CONSE.TRANSICIÓ ENERGÈTICA SECT.PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 19-Jan-2023 12:34:57 PM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Exp_27_Resol_concesion_ILS_.pdf
Codi segur de verificació
1674115758444-553844935-8593493348891154553
Data captura
19-Jan-2023 12:36:00 PM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB