Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
CERTIFICAT_D_INTERRUPCI___DEL_SERVEI.pdf

Firmants

RAMON ROCA MERIDA
DIRECTOR GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 23-Mar-2023 11:39:20 AM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
CERTIFICAT_D_INTERRUPCI___DEL_SERVEI.pdf
Codi segur de verificació
1679494201076-593260391-5894375608172051463
Data captura
23-Mar-2023 11:40:00 AM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB