Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificat_d_interrupci___de_servei.pdf

Firmants

RAMON ROCA MERIDA
DIRECTOR GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 27-Mar-2023 01:05:32 PM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificat_d_interrupci___de_servei.pdf
Codi segur de verificació
1679911071469-595849142-8802422464354603800
Data captura
27-Mar-2023 01:07:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB