Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificat_interrupci___programada.pdf

Firmants

RAMON ROCA MERIDA
DIRECTOR GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS UNIVERSITAT I CULTURA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 03-Apr-2023 09:32:45 AM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificat_interrupci___programada.pdf
Codi segur de verificació
1680503149941-600000308-7042939582998644766
Data captura
03-Apr-2023 09:42:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB