Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificats_planificada_BBDD_Arxiu.-_SB.pdf

Firmants

RAMON ROCA MERIDA
DIRECTOR GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS UNIVERSITAT I CULTURA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 09-Jun-2023 09:27:41 AM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificats_planificada_BBDD_Arxiu.-_SB.pdf
Codi segur de verificació
1686221155303-643589119-5371473532005941993
Data captura
09-Jun-2023 09:28:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB