Carregant...
Descarregant document...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificats_planificada_Firmaprofesional.pdf

Firmants

RAMON ROCA MERIDA
DIRECTOR GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS UNIVERSITAT I CULTURA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 14-06-2023 13:39:30 GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificats_planificada_Firmaprofesional.pdf
Codi segur de verificació
1686730357633-647311694-5703052103647408980
Data captura
14-06-2023 13:40:00 GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB