Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
CERTIFICAT_D_INTERRUPCI___DEL_SERVEI.pdf

Firmants

JOSEP TORRES PONS
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 17-Jul-2023 08:52:47 AM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
CERTIFICAT_D_INTERRUPCI___DEL_SERVEI.pdf
Codi segur de verificació
1689576683536-664245474-2328336463309692470
Data captura
17-Jul-2023 08:53:00 AM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB