Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
20230801_Certificat_intervenci___tasques_manteniment.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 04-Aug-2023 12:53:21 PM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
20230801_Certificat_intervenci___tasques_manteniment.pdf
Codi segur de verificació
1690973244075-671454849-4473741054582357662
Data captura
04-Aug-2023 12:54:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB