Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificat_problema_el__ctric._Elisabeth.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 04-Aug-2023 12:49:42 PM GMT+0200
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificat_problema_el__ctric._Elisabeth.pdf
Codi segur de verificació
1691144388428-673223147-7420037224543644491
Data captura
04-Aug-2023 12:50:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB