Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Interrupci___servei_25_oct.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 30-Oct-2023 03:09:26 PM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Interrupci___servei_25_oct.pdf
Codi segur de verificació
1698402744416-725993086-2903306713449369247
Data captura
30-Oct-2023 03:10:00 PM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB