Carregant...
Descarregant document...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Interrupci___servei_30_octubre.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 08-11-2023 11:50:08 GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Interrupci___servei_30_octubre.pdf
Codi segur de verificació
1699277647493-731351739-8292150923827777289
Data captura
08-11-2023 11:51:00 GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB