Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificat_interrupci___servei_18_novembre_.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 21-Nov-2023 09:36:34 AM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificat_interrupci___servei_18_novembre_.pdf
Codi segur de verificació
1700474859875-742448964-379854025734127916
Data captura
21-Nov-2023 09:37:00 AM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB