Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
20231125_Interrupci___servei_.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 30-Nov-2023 11:35:04 AM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
20231125_Interrupci___servei_.pdf
Codi segur de verificació
1701074545906-748156821-4926031386981486693
Data captura
30-Nov-2023 11:35:00 AM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB