Carregant...
Descarregant document...

S'ha trobat el document
Certificat_interrupci___servei_08_02_2024.pdf

Firmants

FRANCISCO CANOVAS VALLES
D.G. DE SIMPLIFICACIO ADMINISTRATIVA, MODERNITZACIO I ADM. DIG.
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIO
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura*: 09-Feb-2024 02:17:53 PM GMT+0100
* La data de signatura és la que tenia l'ordinador de l'usuari quan va firmar
***

Metadates del document

Nom del document
Certificat_interrupci___servei_08_02_2024.pdf
Codi segur de verificació
1707464261330-794733712-6734268972316259262
Data captura
09-Feb-2024 02:19:00 PM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB