Carregant...

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://csv.caib.es/concsv i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment:

a) Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb Reial decret 1112/2018.

 • No es pot assegurar que es pugui visualitzar i operar amb tots els continguts en qualsevol tipus d'orientació de la pantalla [requisit 9.1.3.4 - Orientació d'UNE-EN 301549:2019].
 • És possible que no es proporcionin etiquetes o instruccions quan el contingut requereix la introducció de dades per part de l'usuari [requisit 9.3.3.2 - Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].

b) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible:

 • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 09 de novembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 09 de novembre de 2022.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web

Mitjançant el següent formulari de contacte o trucant a al telèfon 971177140.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4 o,
  • continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el següent procediment: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils